Welcome Guest ( Log In | Register )

Outline · [ Standard ] · Linear+

> Mistreatment of China's Uighur, Why China resort to inhumane treatment

views
     
alhelmy
post Oct 25 2019, 02:07 PM

Look at all my stars!!
*******
Senior Member
5,515 posts

Joined: Nov 2015
QUOTE(whirlwind @ Oct 25 2019, 11:26 AM)
Then why are you forgetting about you agreeing that the Malays demand key positions, scholarships and loans only for the Malays? Forgetful?
*
Show me the evidence that Malays demand key positions, scholarships and loans only for the Malays.

The Malays have the largest MPs, naturally they will take the key positions. Scholarships are given on the basis of their birthrights, loans are given based on eligibility. They don't give out loan to every Ahmad, Ali and Abu, if they do so, all Malays will have lots of cash.

Don't know why you complain so much about scholarships, here is a typical govt scholarship, it does not have any restrictions on race. It did require credits in Bahasa Melayu and a band 3 in the Malaysian University English Test (MUET). Could it be the non-bumi are not proficent enough in Bahasa Melayu? And they did not have a band 3 in English since they attend vernacular schools?QUOTE

JPA - Program Penajaan Kumpulan Pelaksana (Sepenuh Masa) 2019 / 2020
Sponsored by: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA)

Sukacita Jabatan ini mempelawa pegawai-pegawai Kumpulan Pelaksana (Persekutuan) yang berminat untuk memohon kemudahan Program Penajaan Kumpulan Pelaksana (PPKP) bagi mengikuti pengajian di peringkat Sijil dan Diploma TVET, Diploma serta Ijazah Pertama.

Kerajaan melalui pengumuman Bajet Tahun 2017, bersetuju menyediakan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa Kumpulan Pelaksana (CBBPDBKP) yang berkelayakan untuk mengikuti pengajian secara sepenuh masa bagi sesi 2018.

Kemudahan ini bertujuan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memberi peluang kepada Kumpulan Pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan melalui perolehan sijil-sijil akademik dan latihan kemahiran yang diiktiraf sesuai dengan keperluan perjawatan dan perkhidmatan yang diberikan di samping mempertingkatkan kualiti hidup dan boleh menjana pendapatan yang lebih baik.

Bermula tahun 2019, kemudahan ini telah ditambahbaik dengan penawaran pengajian secara sepenuh masa dan separuh masa dan dijenamakan semula sebagai Program Penajaan Kumpulan Pelaksana (PPKP).

Bagi pengajian secara sepenuh masa, permohonan dibuka bermula 1 Mac 2019 sehingga 29 Februari 2020 manakala pengajian separuh masa akan diiklankan pada April 2019.


Bidang Pengajian

    Bidang Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (12 hingga 24 bulan) dan Diploma Kemahiran Malaysia (24 hingga 36 bulan) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) seperti LAMPIRAN 2. Walau bagaimanapun, bidang-bidang ini adalah tertakluk kepada penawaran semasa oleh mana-mana politeknik, kolej komuniti atau pusat-pusat bertauliah awam tersebut; dan
    Bidang keperluan guna tenaga perkhidmatan awam bagi kemasukan peringkat Diploma (36 bulan) dan Ijazah Pertama (48 bulan); kecuali bidang profesional/kritikal seperti Perubatan, Pergigian, Farmasi, Veterinar dan Undang-Undang seperti LAMPIRAN 3. Bidang Pendidikan terhad kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan sahaja.


Syarat Umum

    Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (Kumpulan Pelaksana) yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap;
    Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini;
    Mencapai markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 85% ke atas bagi tempoh tiga (3) tahun di skim perkhidmatan terkini secara berturut-turut (2015, 2016 & 2017) atau (2016, 2017 & 2018). Penilaian setahun LNPT hendaklah genap 12 bulan;
    Telah menerima tawaran melanjutkan pengajian pada tahun 2019/2020 secara sepenuh masa dan belum memulakan pengajian di pusat-pusat bertauliah awam yang ditauliahkan oleh JPK/ kolei komunitil politeknikl politeknik premier) universiti awam yang dipersetujui JPA;
    Pegawai yang memohon kemudahan ini hendaklah mengikuti kursus pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik yang telah dimiliki;
    Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka panjang/sederhana/pendek di bawah kemudahan cuti belajar sedia ada seperti berikut:
    Tempoh Kursus  Tempoh Menunggu (Dikira bermula tarikh memulakan pengajian)
    Lebih 12 bulan  2 tahun
    Lebih dari 3 bulan, kurang dari 12 bulan  1 tahun
    Kurang dari 3 bulan  Tiada
    Permohonan diperaku oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan;
    Bebas dari sebarang pertuduhan / tindakan tatatertib / dakwaan mahkamah;
    Bukan peminjam tegar pinjaman pelajaran atau bukan dalam senarai hitam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau badan penaja lain;
    Telah mengisytiharkan harta; dan
    Calon perlu bebas dari sebarang penyakit kronik seperti LAMPIRAN 4;


Syarat Khusus

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (TVET)

    Had umur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari 2019;
    Telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun pada 1 Januari 2019;
    Memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia;
    Pegawai mengikuti kursus/latihan kemahiran yang setahap atau kombinasi dengan tempoh 12 hingga 24 bulan;
    Ditawarkan bidang pengajian pada tahun 2019/2020 yang ditetapkan seperti LAMPIRAN 2 di politeknik, kolej komuniti atau pusat-pusat bertauliah awam yang ditauliahkan oleh JPK seperti LAMPIRAN 5.

DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (TVET)

    Had umur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari 2019;
    Telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun pada 1 Januari 2019;
    Memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Kemahiran Malaysia;
    Pegawai mengikuti kursus/latihan kemahiran yang setahap atau kombinasi dengan tempoh 24 hingga 36 bulan; dan
    Ditawarkan bidang pengajian pada tahun 2019/2020 yang ditetapkan seperti LAMPIRAN 2 di pusat-pusat bertauliah awam yang ditauliahkan oleh JPK/ politeknik/ kolej komuniti seperti LAMPIRAN 5.

DIPLOMA

    Had umur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari 2019;
    Telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun pada 1 Januari 2019;
    Memperoleh pencapaian akademik sekurang-kurangnya lima (5) kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk subjek Bahasa Melayu dan Sejarah atau setara (mengikut syarat keperluan Universiti);
    Ditawarkan bidang pengajian pada tahun 2019/2020 yang ditetapkan seperti LAMPIRAN 3 di universiti-universiti awam atau politeknik seperti LAMPIRAN 6; dan
    Kursus yang diikuti hendaklah diiktiraf oleh Kerajaan melalui Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

IJAZAH PERTAMA

    Had umur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari 2019;
    Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun pada 1 Januari 2019;
    Memperoleh pencapaian akademik sekurang-kurangnya lima (5) kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk subjek Bahasa Melayu dan Sejarah atau setara (mengikut syarat keperluan universiti);
    Memiliki kelulusan sama ada Diploma/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ A-Level atau yang setara dengannya;
    Memperoleh sekurang-kurangnya Band 3 bagi keputusan Malaysian University English Test (MUET) sebelum memulakan pengajian;
    Ditawarkan bidang pengajian pada tahun 2019/2020 yang ditetapkan seperti LAMPIRAN 3 di universiti-universiti awam atau politeknik premier seperti LAMPIRAN 6; dan
    Kursus yang diikuti hendaklah diiktiraf oleh Kerajaan melalui Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).


Kemudahan

    Calon yang berjaya akan ditawarkan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa (CBBPDB) bagi mengikuti pengajian dengan penajaan biasiswa daripada kerajaan yang merangkumi bayaran yuran pengajian dan elaun-elaun yang berkelayakan sepanjang tempoh pengajian;
    Kemudahan ini akan ditamatkan sekiranya pegawai tidak berjaya mengekalkan prestasi akademik 3.00 Purata Nilaian Gred Kumulatif (PNGK) setiap semester bagi pengajian peringkat Diploma/Diploma Kemahiran Malaysia dan Ijazah Pertama; dan
    Penerima kemudahan juga tertakluk kepada ketetapan dalam Garis Panduan Dasar Pelaksanaan Tindakan Mengenakan Penalti Kepada Pemegang Biasiswa Dalam Perkhidmatan Yang Gagal Menamatkan Pengajian Dengan Jaya.


Ikatan Perjanjian Dengan Kerajaan

Calon yang berjaya dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan dan pegawai adalah tertakluk kepada tempoh ikatan kontrak yang dikenakan untuk berkhidmat dengan kerajaan.


Tatacara Permohonan

Permohonan boleh dibuat dengan mengisi permohonan secara atas talian di portal eSila, JPA melalui pautan http://esilav2.jpa.gov.my.

Bagi memohon PPKP (Diploma & Ijazah Pertama) - Sila rujuk pautan ini.

Bagi memohon PPKP (TVET) - Sila rujuk pautan ini.

Permohonan dibuka mulai 1 Mac 2019 hingga 29 Februari 2020.

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak DALAM TIGA SALINAN untuk dihantar kepada Ketua Jabatan DAN Ketua Perkhidmatan masing-masing dan disertakan bersama-sama:

    Borang JPA(L)LDP 1A/96;
    Borang Perakuan Ketua Jabatan;
    Salinan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
    Salinan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) – bagi pemohon pengajian Diploma TVET;
    Salinan Diploma/ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)/ A-Level/ setara -- bagi pemohon pengajian Ijazah Pertama;
    Salinan Buku Perkhidmatan;
    Salinan surat tawaran pusat-pusat bertauliah awam/ kolej komuniti/ politeknik/ politeknik premier/ universiti awam yang dipersetujui JPA;
    Slip pengiktirafan kursus oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang dicetak melalui pautan http://www2.mqa.gov.my/mgr/ bagi pemohon Diploma dan Ijazah Pertama sahaja;
    Salinan keputusan Malaysian University English Test (MUET) - bagi pemohon ljazah Pertama sahaja
    Senarai penuh mata pelajaran yang akan diambil beserta
    kalendar akademik pengajian;
    Salinan surat pelantikan ke Perkhidmatan Awam;
    Salinan Sijil Perkahwinan dan Sijil Kelahiran anak-anak (jika berkenaan).
    Borang Pengesahan Maklumat Pengajian (dibekalkan) – bagi pemohon Sijil dan Diploma TVET sahaja;
    Borang Pengesahan Perpindahan & Kebenaran Bawa Keluarga (dibekalkan); dan
    Borang Perakuan Kesihatan JPA (dibekalkan) atau borang pemeriksaan kesihatan kolej komuniti/ politeknik/ politeknik premier/ universiti awam.

Dokumen di perkara (iii) hingga (xii) di atas hendaklah disahkan oleh pegawai yang berkelayakan. Permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan tidak akan diproses untuk tujuan pertimbangan.
whirlwind
post Oct 25 2019, 03:12 PM

http://purplemonkey.com.my/
*******
Senior Member
3,505 posts

Joined: Jan 2003


QUOTE(alhelmy @ Oct 25 2019, 02:07 PM)
Show me the evidence that Malays demand key positions, scholarships and loans only for the Malays.

The Malays have the largest MPs, naturally they will take the key positions. Scholarships are given on the basis of their birthrights, loans are given based on eligibility. They don't give out loan to every Ahmad, Ali and Abu, if they do so, all Malays will have lots of cash.

Don't know why you complain so much about scholarships, here is a typical govt scholarship, it does not have any restrictions on race. It did require credits in Bahasa Melayu and a band 3 in the Malaysian University English Test (MUET). Could it be the non-bumi are not proficent enough in Bahasa Melayu? And they did not have a band 3 in English since they attend vernacular schools?
*
And this is basically why I mentioned I’m talking to multiple alhelmy. You know what...im done wasting my time for today. Probably another day when my mood is better, I’ll show you the evidence of you agreeing on what I’ve mentioned
puchongite
post Oct 27 2019, 09:43 AM

20k VIP Club
*********
All Stars
21,572 posts

Joined: May 2008
There are always two facet to the coin. In the eyes in China, and many others Islamic majority countries which are plagued with Islamic-style terrorism, the establishment of occupational training centers as effective ways for eradicating terrorism and protecting human rights.
https://news.cgtn.com/news/2019-10-26/Chine.../share_amp.html

user posted image

Of course, it is more than just occupational training centre. In the package it also includes other approaches which receive many negative comments from the western world.

But I am not aware that any other countries are as effective as China is doing this.

This post has been edited by puchongite: Oct 27 2019, 09:44 AM
puchongite
post Oct 29 2019, 03:46 PM

20k VIP Club
*********
All Stars
21,572 posts

Joined: May 2008
The life in Xinjiang :-

And the parents who complain the children are missing :-Is there a pattern which you can see ? rolleyes.gif

This post has been edited by puchongite: Oct 29 2019, 03:47 PM
puchongite
post Oct 29 2019, 09:33 PM

20k VIP Club
*********
All Stars
21,572 posts

Joined: May 2008
A wedding gathering of the more open Uighurs in Xinjiang :-In China you can have as much fun as you like as long as you don't involve in politics other than the communist party.

Unfortunately Islam is quite political, so China government is determined to cripple anything political. More so when religion is used to camouflage the politics. In China one must make sure the religion one practises is 100% personal.
TSramz
post Oct 30 2019, 08:13 AM

Look at all my stars!!
*******
Senior Member
9,225 posts

Joined: Jan 2009
QUOTE(puchongite @ Oct 29 2019, 09:33 PM)
A wedding gathering of the more open Uighurs in Xinjiang :-In China you can have as much fun as you like as long as you don't involve in politics other than the communist party.

Unfortunately Islam is quite political, so China government is determined to cripple anything political. More so when religion is used to camouflage the politics. In China one must make sure the religion one practises is 100% personal.
*
I can understand why China does that. Political religion is a bad idea.

But, this is a subject of Human rights. Human rights is not about having good ideas, is about allowing people the right to have bad ideas as long Human well-being is upheld. In countries like America and England for example, the Constitution does not say that a shariah law cannot be erected. The only thing that is preventing that from happening are the lawmakers themselves. England can potentially be a Muslim country if the lawmakers allow it.

Malaysia is using China's method to stiffle dissent. But they got it opposite (the bad idea side!). Malaysia subtly promotes political Islam. The Constitution (with raja melayus to seal the deal) says you can't propogate other religions than Islam, and islam is part of the administration (deal with it). So, China is like Malaysia in this aspect, but promotes a China version of atheism.

So crux of the question, does political islam promote Human well-being? The world at large don't think much about it, except China which doesn't think so. For me, preserving the rights for people to have bad ideas is of higher weightage than not allowing a bad idea to flourish.

This is the evolving nature of morality. The world is not ready to say islam is immoral, except China. Morality is really a funny beast to reason.

Feel free to challenge me

This post has been edited by ramz: Oct 30 2019, 08:15 AM

5 Pages « < 3 4 5Top
 

Change to:
| Lo-Fi Version
0.0194sec    0.45    5 queries    GZIP Disabled
Time is now: 6th August 2021 - 08:24 AM